one4design webdesign zwolle banner-werkwijze

Werkwijze

Intake
In het eerste – vaak telefonische – contact bespreken we globaal de behoefte. De volgende stap is een kennismakings- en intakegesprek. Voor dit gesprek ontvang je een uitgebreid vragenformulier. De intake is bij voorkeur met beide ouders. Samen inventariseren we de hulpvraag en stemmen we af wat ouders en kind willen bereiken; de verwachte resultaten. Ook geef ik dan een indicatie van het benodigde aantal sessies. Zo zijn de verwachtingen en inspanningen voor iedereen helder.
 
Coaching
In de eerste kennismaking met een kind maak ik meestal gebruik van het COACHEE!-spel. Het spel geeft op een veilige, speelse en creatieve manier informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag. De hulpvraag van jou en je kind kan verschillen. In dat geval ga ik eerst met de vraag van je kind aan de slag. Heeft je kind zijn doel bereikt, dan bespreken we of de hulpvraag van jou als ouder nog van toepassing is.

De begeleiding stem ik altijd af op de mogelijkheden, kwaliteiten en interesses van het kind.
Naast het COACHEE!-spel gebruik ik methodes en werkvormen zoals:
   de MatriXmethode
   verschillende gesprekstechnieken
   creatieve werkvormen zoals rollenspelen, metaforen, tekenen, knutselen,
    bewegen, muziek, visualisaties…

Waar de coaching plaatsvindt, bepalen we in overleg. Het kan in mijn praktijk, bij jou thuis, of op de school van je kind (uiteraard in overleg met school).

Evaluatiegesprek
Na vier sessies volgt een evaluatiegesprek met ouders en kind. Dit kan een tussentijds- of een eindgesprek zijn. Hierin delen we de ervaringen en de eventueel gewenste verdere begeleiding van je kind.
 

Linda Hendriks Oude Almeloseweg 6 8025 AP Zwolle   06 - 28 82 63 12 info@ziemij-kindercoaching.nl