one4design webdesign zwolle DSC 0401

Faalangstreductietraining STERKerSTAAN

Wat is faalangst? Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. En die angst werkt belemmerend.

Kinderen die last hebben van faalangst zijn weinig zeker van zichzelf. Ze zijn bang om fouten te maken en hebben de neiging om te hoge eisen aan zichzelf te stellen.

De training STERKerSTAAN rust op vier pijlers:
Leren omgaan met faalangst door middel van R(ationele) E(motieve)
T(herapie), onder andere door te praten over denken, voelen en gedrag
Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan
Ontspanningsoefeningen
Motorische oefeningen om helder te kunnen denken

Effect training STERKerSTAAN
Bewustwording
Grip op faalangst
Verandering in voelen, denken en doen
Positiever zelfbeeld
Blijer kind en dito ouders!!
 
Conclusie
De meeste kinderen weten na de training beter om te gaan met faalangst.
Ze zijn beter in staat om oplossingen voor hun problemen te bedenken
en vervolgens ook anders te handelen.
Voor de training STERKerSTAAN meld je jouw kind aan
Zodra er vier aanmeldingen zijn, spreken we in onderling overleg
data en tijdstip af
De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 60 minuten
De kosten bedragen € 292,50 per kind, inclusief materiaal
De training kan ook individueel gevolgd worden. De kosten bedragen dan € 67,50
  per bijeenkomst van 60 minuten

Er starten meerdere trainingen per jaar! Opgave of meer informatie?
Bel of mail mij op 06 - 2882 63 12 en info@ziemij-kindercoaching.nl

 

Linda Hendriks Oude Almeloseweg 6 8025 AP Zwolle   06 - 28 82 63 12 info@ziemij-kindercoaching.nl